Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

İşçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, Erzurum ilinde hizmet veren AKABE Hukuk Bürosu, iş hukuku avukatı kadrosu ile özellikle iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle işçi ve işverenin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla tüm tazminatların takibi ve iş kazaları kapsamında doğan ihtilaflara yönelik işlemlere ilişkin her türlü danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

İş Sözleşmelerine İlişkin Hukuki Çözümlerimiz

İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve
çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. İş sözleşmesi ise işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, iş verenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması gerekir.

İş hukuku kapsamında görülen ihtilaflar çok çeşitli olmakla birlikte, genellikle belirsiz süreli sözleşmelerin işveren veya işçi tarafından fesh edilmesi ve işveren tarafından feshin geçersiz olması halinde işe iade davası ve tazminat davaları şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Avukatlarımız, iş sözleşmeleri kapsamında işçilerin haksız fesih halinde özlük haklarının talep edilmesi ve işe iade davası açılması, feshin kötü niyetli yapılması halinde kötü niyet tazminatı talep edilmesi hizmetlerinin yanı sıra iş kanununun ihlali halinde kesilen para cezalarına itiraz davaları başta olmak üzere, işverenlerin hukuki ihtiyaçlarına da karşılık vermektedir.

İş Hukuku Avukatlarımızın Verdiği Hizmetler

AKABE Hukuk Bürosu Türkiye sınırları içerisinde hukuki hizmet vermekte olup, iş hukuku avukatı ekibimizin İş Kanunu kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir;

  • – Haksız işten çıkarma nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve genel tatil tazminatlarının takibi
  • – Ödenmeyen işçi alacaklarının takibi
  • – İşçinin eksik ödenen primlerinin gerçek maaşı üzerinden ödenmesinin temin edilmesi
  • – İşverenin kötü niyetli olarak işçinin işine son vermesi halinde (sendikal veya ayrımcılık vs. sebepler) kötü niyet tazminatı talep edilmesi
  • – İş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi halinde işe iade davası açılması
  • – İş yerinde meydana gelen kazalar nedeniyle ortaya çıkan zararların takibi
  • İşveren ve işçi ilişkisi kapsamında iş sözleşmesinin hazırlanması
  • – İşçinin iş sözleşmesini ihbar süresine uymaksızın feshetmesi halinde ihbar tazminatının takibi
  • – İşverenlerin engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ihlaline ilişkin ihtilaflara ilişkin hukuki destek
  • – İş Kanunu kapsamında işveren aleyhine kesilen para cezalarına karşı itirazların yapılması
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.